Organizowane cyklicznie przez Sojusz ćwiczenia „Noble Jump” mają m.in. za zadanie sprawdzenie czy wojska różnych państw są zdolne przemieścić się na duże odległości w czasie nakazanym przez międzynarodowe dowództwo. Tegoroczne ćwiczenia „Noble Jump” odbyły się na terenie centrum wyszkolenia wojsk lądowych armii rumuńskiej w okolicach miejscowości Cincu. Na rumuńskim poligonie polską armię reprezentowało 200 żołnierzy tworzących grupę zadaniową Sił Odpowiedzi NATO. Pododdział jest częścią 10 Batalionu Zmechanizowanego Dragonów 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, który od 1 stycznia pełni dyżur w siłach szybkiego reagowania sojuszu (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) tak zwanej szpicy NATO.

Ośrodek Ćwiczeń Biała Góra był w czerwcu br. miejscem, gdzie żołnierze z jednostek 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej szkolili się z zakresu pokonania przeszkody wodnej – rzeki.

W ubiegłym miesiącu, w oparciu o obiekty szkoleniowe na Drawsku Pomorskim, dowództwo i sztab 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wzięło udział w szkoleniu pod kryptonimem „PLAMA”. Szkolenie miało na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu działań związanych z obroną przed bronią masowego rażenia.

Szkolenie strzeleckie żołnierzy 14 Batalionu Ułanów Jazłowieckich z 12 Brygady Zmechanizowanej, którzy stacjonują w Stargardzie.

Kolejna porcja zdjęcia z zeszłorocznego ćwiczenia NATO pk. „Brilliant Jump 2016”, czyli testu przerzucenia do Polski tzw. „szpicy” przy wsparciu szczecińskiego Korpusu NATO.